Описание

Տեխնիկական բնութագիր`

Ժանգ լուծող բարձրորակ նյութ՝ օրգանոմոլիբդենային հավելանյութով

Հատուկ կազմը երաշխավորում է ներթափանցման հիանալի հատկություններ և ժանգի արագ լուծում: Օրգանոմոլիբդենային հավելումները ապահովում են ներթափանցման լավագույն հատկություն:

Հնարավոր վտանգ. Պարունակում է հիդրոկարբոնատներ, C9-C10, n-ալկաններ, իզոալկաններ, ցիկլիկ միավորումներ, < 2 % արոմատիկներ: H222 Չափազանց դյուրավառ աէրոզոլ: H229 ճմշմամբ տարա. տաքանալու դեպքում կարող է պայթել: H336 Կարող է առաջացնել քնկոտություն կամ գլխապտույտ: H412 Վնասակար է ջրային օրգանիզմներին` երկարատև ազդեցությամբ: EUH066 Կրկնվող ազդեցությունը կարող է առաջացնել մաշկի չորություն կամ ճաքեր մաշկի մակերեսին: P210 հեռու պահել տաք տեղերից, տաք մակերեսներից, հնարավոր կայծերից, բաց կրակից և այլ հրավտանգ հատվածներից: Չծխել տարայի կամ նյութի մոտ: P211 Չփոշեցրե՛լ բաց կրակի կամ հրավտանգ այլ հատվածներում: P251 Մի՛ ծակեք և մի՛ այրեք, նույնիսկ օգտագործելուց հետո: P261 Խուսափել ներմղվող փոշեցրումից. P271 Կիրառել միայն բաց և լավ օդափոխվող տարածքում: P273 Խուսափել նյութի՝ արտաքին միջավայր անցնելուց. P410 + P412 Պաշտպանել արևի ճառագայթներից: Չկիրառել 50 °C/122 °F օդի ջերմաստիճանային պայմանների դեպքում: Նախատեսված է պրոֆեսիոնալ կիրառման համար:


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Կիրառում.

Նախատեսված է`

Մարդատար, բեռնատար մեքենաների, գյուղատնտեսական և շինարարական արդյունաբերության մեքենաների, գեներատորների, սարքավորումների և այլնի համար

Սփրեյը փոշեցրել կիրառման ենթակա մակերեսների վրա և թողնել, որ այն գործի որոշակի ժամանակ: Առավել շատ ամրացած հոդերի վրա կրկնել գործընթացը և թողնել, որ նյութը գործի ավելի երկար ժամանակ

Տեխնիկական ինֆորմացիա`

Պարունակությունը400 մլ
Մին. ջերմաստիճանային պայմանը-10 °C
Մաքս ջերմաստիճանային պայմանը140 °C
Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը16 մմ²/վ
Ակտիվ բաղադրիչի մին․ բռնկման աստիճանը200 °C
Առանց թթուներիԱյո