Описание

Տեխնիկական բնութագիր`

 • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
 • Պիտանելությունը` 24 ամիս
 • Խտության պայմանը` 20°C
 • Կոնտեյներ` Տարա
 • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 180 °C
 • Առանց AOX` Այո
 • Գույնը` Դեղնավուն
 • Քիմիական կազմը` Հիդրոկարբոն
 • Յուղային կազմը` Սինթետիկ հանքայուղ
 • Հոտը/բույրը` Յուղ
 • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -25 °C
 • Մաքս. կարճաժամկետ ջերմադիմացկունությունը` 200 °C
 • Ակտիվ բաղադրատարրի բռնկման ջերմաստիճ.` 300 °C
 • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը` 1500 cSt
 • Առանց թթուների` Այո
 • Առանց խեժ` Այո
 • Կայունություն՝ ընդդեմ` Աղաջրի, թույլ լաքերի, թույլ թթուների, ցայտումների

  Նկարագրություն`
  Դիմանում է ծանրության ճնշմանը

  Կազմում է շատ ամուր թաղանթ՝ աղմուկը խլացնող և տատանումները նվազեցնող հիանալի հատկությամբ:

  Արագ տարածվելու և ներթափանցելու հատկություն

  • Արագ տարածվելու հատկություն, որի շնորհիվ փակում է ոչ մեծ անցքերը
  • Հուսալի պաշտպանություն կոռոզիայից

  Սոսինձ

  Շարժվող և պտտվող մասերի վրայից քսայուղը չի ցրվում

  Համատեղելի է տարաբնույթ նյութերի հետ

  Կարելի է օգտագործել O և X օղակների համար, ինչպես նաև պլաստմասսայի վրա: Լաքապատ մակերեսների վրա չեզոք է:

  Կայուն է ջրի շիթերի, աղաջրի, թույլ թթուների և ալկալիների նկատմամբ:

  Առանց սիլիկոնի, խեժի և առանց թթուների պարունակության

  Ցուցում

  Դիմացկունություն ծանրության մեծ ճնշման դեպքում

  Մարմինների շարժման և դրանց վրա գործադրվող ծանրության դեպքում HHS 2000 քսայուղի շերտը մնում է ակտիվ՝ չկորցնելով իր հատկությունները: Այն հուսալի կերպով բաժանում է երկու լծորդված մարմիններն իրարից՝ կանխելով դրանց շուտ մաշվելը մեծ ծանրաբեռնվածության դեպքում: Այս հատկությունը պահպանվում է միայն չաղտոտված մակերեսների վրա, այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում քսայուղն օգտագործելուց առաջ հիմնավոր մաքրել մակերեսը HHS Clean-ով՝ Արտ. 089310610:


  Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

  Կիրառում

  Օգտագործվում է տարբեր բնագավառներում, ծանրությունից առաջացող մեծ ճնշման դեպքում. օրինակ՝ փոխանցման, կցորդման լծակների, ծխնիների, հեղյուսների, կողպեքների, ատամնանիվների յուղման համար:


  Ցուցում

  Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Պարունակությունը լավ տարածել համապատասխան մասերի վրա և թողնել, մինչ այն կազդի: Կիրառելուց հետո տարան թողնել բաց