Описание

Տեխնիկական բնութագիր

Պաշտպանում, խնամում և մեկուսացնում է ավտոմեքենայի արտաքին և ներքին պլաստմասսե, ռետինե և մետաղե մասերը: Ունի հակաֆրիկցիոն հատկություն

  • Ամրացնում և արտակարգ փայլ է փոխանցում պլաստմասե դետալներին
  • Խնամում է ռետինե մասերը, կանխում է դրանց փխրունացումը, իրար կպչելը և սառնակպչելը
  • Տոգորում է մեքենայի ծալվող ծածկոցները, վերնածածկերը
  • Ունի հակաստատիկ հատկություն
  • Էլեկտրական հպակները պաշտպանում է խոնավությունից
  • Բարելավում է մեքենայի բացովի կտուրների, նստատեղերի ռելսերի, անվտանգության փոկերի հոլովակների սահքը
  • Կանխում է տարբեր նյութերի շփումից առաջացող ճռռոցը (օր.՝ մետաղ / պլաստմասսա)
  • Կիրառելի է՝ որպես մոնտաժման օժանդակ միջոց, օր.՝ ճկափողի միացումների համար
  • Չի առաջացնում հետքեր

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Տեխնիկական ինֆորմացիա

Պարունակությունը500 մլ
ԿոնտեյներՓոշեցիր տարա
ԳույնըԱնգույն
Քիմիական կազմըՀանքայուղ
Պիտանելության ժամկետը24 ամիս

Պահանջվող լրասարք

Համապատասխան ձեռնոցներ

Քիմիական նյութերից պաշտպանող նիտրիլային ձեռնոցներ

Թափանցելիության կարգը՝ 3

 Բամբակե խավ

             

Քիմիական նյութերից պաշտպանող նիտրիլային ձեռնոց, գերդիմացկուն

Թափանցելիության կարգւ 4

Երկար, գերհուսալի դիզայն

Թափնացելիությունը գործընթաց է, որի արդյունքում քիմիական նյութը մոլեկուլյար մակարդակում թափանցում է պաշտպանող ձեռնոցի գործվածք:

Քիմիական նյութի և ձեռնոցի առաջնային կոնտակտից մինչև քիմիական նյութի՝ ձեռնոցի գործվածքի մեջ թափանցելու ժամանակը կոչվում է թափանցման (ճեղքման) ժամանակահատված:

Ներթափանցման չափորոշված ժամանակահատվածԹափանցելիության մակարդակ

< 10 րոպե

0

≥ 10 րոպե

1

≥ 30 րոպե

2

≥ 60 րոպե

3

≥ 120 րոպե

4

≥ 240 րոպե

5

≥ 480 րոպե

6

Կարևոր տեղեկություն.

Վերոնշյալ տեղեկությունը հիմնված է  լաբորատոր և անհատական փորձարկումների վրա և հանդես է գալիս որպես կիրառման ձեռնարկ: Սակայն ձեռնոցների փաստացի պիտանելիությունը կախված է նրանց օգտագործման անհատական պայմաններից: Հաշվի առնելով օգտագործվող և քիմիական նյութերի տարբերությունները, մասնավոր դեպքերում չի կարող բացառվել նաև տեղեկությունների այս կամ այն անհամապատասխանությունը:

Մեր կողմից տարվում է հետևողական աշխատանք՝ հնարավոր խնդիրներին օպտիմալ լուծում տալու համար: